9 ขั้นตอนง่ายๆ ก่อนการสั่งกล่อง

แกรมกระดาษ

หากสินค้าน้ำหนักเยอะมาก เเละความหนากระดาษยังเเข็งไม่พอ สามารถเพิ่มเเกรมกระดาษได้ เช่น กระดาษ 3 ชั้น เเกรมมาตราฐานทั่วๆไป 125KA/Ca125 หากต้องการให้เเข็งเเรงขึ้น อาจจะใช้เป็น 150 KI/Ca125 , 185Ki/Ca125

แกรมมาตราฐาน ผิวด้านนอก สำหรับเกรด KS(สีขาว) 170 เเกรม
แกรมมาตราฐาน ผิวด้านนอก สำหรับเกรด KA 125 , 150 , 185 ,230 เเกรม
แกรมมาตราฐาน ผิวด้านนอก สำหรับเกรด KL 125 , 150 , 205 เเกรม
แกรมมาตราฐาน ผิวด้านนอก สำหรับเกรด KI 125 , 150 , 185 เเกรม
แกรมมาตราฐาน ผิวด้านนอก สำหรับเกรด KK 125 , 150 , 185 เเกรม
แกรมมาตราฐาน ผิวด้านนอก สำหรับเกรด CA,M 125 เเกรม