9 ขั้นตอนง่ายๆ ก่อนการสั่งกล่อง

สีพิมพ์

สีพิมพ์มาตราฐาน

บริษัท จะมีสที่เป็นสีมาตราฐานเพื่อให้เห็นภาพก่อนการพิมพ์จริง
สีในการพิมพ์จะมีค่า + - ตามมตราฐานในการผลิตที่กำหนดขึ้น
สีพิมพ์อาจไม่เหมือนสีของ ธนาคารต่างๆ 100% เนื่องจาก เกรดกระดาษ(สีผิว) เเละข้อจำกัดในการผลิต


หากท่านต้องการสีตามที่ท่านกำหนด ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด