9 ขั้นตอนง่ายๆ ก่อนการสั่งกล่อง

การเชื่อมต่อ

สีพิมพ์มาตราฐาน

ความเเข็งเเรงของการปะกาวเเละการเย็บลวด มีคุณสมบัติเท่ากัน

ปะกาว

นิยมใช้มาก มีความเเข็งเเรง สวยงามเพราะกล่องจะไม่เห็นรอยต่อ สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกประเภทเย็บลวด

มีความเเข็งเเรง เหมาะกับกลุ่มสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง