9 ขั้นตอนง่ายๆ ก่อนการสั่งกล่อง

จำนวนการสั่ง

ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น
จำนวนขั้นต่ำ 600 ใบ/ขนาด
ขึ้นอยู่กับขนาดกล่อง
ขึ้นอยู่กับรูปแบบกล่อง
ปริมาณที่มากขึ้น มีผลต่อราคาถูกลง