บริษัท แคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกัด

โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด

ด้วยประสบการณ์การทำงานเเละกลุ่มลูกค้าที่หลายหลาย ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง
บริษัทกำหนดนโยบายในความใส่ใจของทุกแผนกที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เช่น ฝ่าย ขาย ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารที่
ง่าย รวดเร็ว เเละความถูกต้องในการให้ข้อมูล และใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์กสูงสุด และง่ายต่อการติดต่อกับลูกค้า
ฝ่ายออกเเบบที่ต้องออกเเบบโครงสร้างกล่องให้เหมาะสมกับสินค้า ความทันมัย ความเเข็งแรง การใช้งาน การเรียงซ้อน
หรือเรื่องของงานพิมพ์ ที่ต้องสวยงามเเละสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริโภค เเละ ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า
เเละองค์กร โดยใช้ Software ที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสหกรรมกล่องลูกฟูก เเละพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ในความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีโปรโมชั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจ SME หรือธุรกิจอุตสหกรรม ขนาดกลาง เเละ ขนาดใหญ่
เเละครอบคลุมของลูกค้าเเต่ละกลุ่ม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ

นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงวัตถุดิบในการผลิตที่มีความเป็นมาตราฐานเพื่อให้คุณภาพสินค้า มีความเเข็งเเรงในระดับมาตราฐาน
เเละยังให้ความสำคัญกับคุณภาพในการผลิตที่ต้องได้มาตราฐานในการผลิตทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะเป้นเรื่องของ ขนาดที่เเม่นยำ
ความคมของขอบกระดาษ ความเเข็งเเรงของกระดาษ เเละรูปเเบบการพิมพ์ที่ต้องคมชัด เเละสีพิมพ์ที่ต้องได้มาตราฐานตามที่กำหนดไว้

เราได้มีการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อให้คุณภาพการผลิตสินค้ามีถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
เเละความรวดเร็วในการผลิตเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานให้ทันเวลา

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจกับทางลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็วทำใหเรา ได้รับความไว้วางใจ
จากกลุ่มลูกค้าต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น กลุ่มบริษัท การผลิตชิ้นส่วนรถบนต์ กลุ่มสินค้าบริโภค เช่น อาหารทะเลแช่เเข็ง
กลุ่มบริษัททอุตสหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 9ล9

เเคสคาร์ตั้น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทจะได้มีส่วนร่วมในการให้บริการเเละคำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน
เพื่อให้บริษัทของเราเติบโตไปด้วยกัน