ตัวอย่างงาน กล่องฝาชน

งาน
: กล่องฝาชนผงซักฟอก
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนไปรษณีย์
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนของพรีเมี่ยม
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนปลาเข้าห้องเย็น
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนสบู่เหลว
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนโคมไฟ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนเเชมพู
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนของพรีเมี่ยม
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนสารเคมี
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องฝาชนไปรษณีย์
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: