ตัวอย่างงาน กล่องไดคัทรองเท้า

งาน
: กล่องรองเท้า
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องรองเท้า
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องรองเท้า
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องรองเท้า
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: