ตัวอย่างงาน กล่องไดคัทเอกสาร

งาน
: กล่องเอกสาร
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: