ตัวอย่างงาน กล่องไดคัทเจาะหน้าต่าง

งาน
: กล่องน้ำผลไม้
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องรองเท้าแตะ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องใส่เสื้อยืด
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องใส่ฝาถึงน้ำมัน
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องโคมไฟ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องขนมเค้ก
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: