ตัวอย่างงาน แผ่นกั้น (ไส้กล่อง)

งาน
: ไส้กล่องขวดเเก้ว
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: ไส้กล่องหลอดเเก้ว
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: