ตัวอย่างงาน กล่องไดคัทฝาเสียบก้นขัด

งาน
: กล่องตู้ไฟอิเล็กทรอนิค
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องหลอดไฟ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องหลอดไฟ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องน้ำหอม
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องหมึกปริ้นเตอร์
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องสำรองไฟ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องล้ออุตสหกรรม
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: