ตัวอย่างงาน กล่องผลไม้

งาน
: กล่องใส่กล้วย
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องใส่ทุเรียน
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: