ตัวอย่างงาน กล่องฝาเกย

งาน
: กล่องใส่พรมเช็ดเท้า
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: