ตัวอย่างงาน กล่องฝาครอบ

งาน
: กล่องใส่คุกกี้
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องเครื่องประดับ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องเครื่องหนัง
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องน้ำหอม
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องรองเท้า
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: