ตัวอย่างงาน กล่องไดคัทหูหิ้ว

งาน
: กล่องหมอนยางพารา
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องใส่กระต่าย
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องใส่ขวดน้ำ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องใส่ลูกไก่
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องกระรอก
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องกระเช้าส้ม
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
:
งาน
: กล่องใส่ไข่เค็ม
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: