ตัวอย่างงาน กล่องไดคัทถาด

งาน
: กล่องขวดน้ำ
ขนาด
:
หนา
:
เกรด
:
เชื่อม
: