ร่วมงานกับเรา

Previous Next

พนักงานประสานงานขายเพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป / วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส / มีประสบการณด้านการขาย / ใช้คอมพิวเตอร์เป็น-เก่ง
หากเป็นโปรเเกรม Illustrator , Photoshop จะพิจรณาเป็นพิเศษ