Previous Next

ประโยชน์จากกล่องกระดาษลูกฟูก1 ปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
2 ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเเละผลิตภัณฑ์
3 เป็นตัวส่งเสริมการขาย (เเบบพิมพ์ดึงดูด น่าสนใจ)
4 ออกเเบบได้หลายขนาดเพื่อให้พอดีกับสินค้าเเต่ละชนิด
5 ออกเเบได้หลายรูปเเบบเพื่อควาามเหมาะสมของสินค้าเเละภาพลักษณ์
6 สามารถเป็นช่องทางการสื่อสารได้ (การพิมพ์ข้อความข้างกล่อง)
7 ประหยัดเนื้อที่ เมื่อใส่สินค้าเเล้วสามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้
8 มีความเเข็งเเรงทนทาน ทนต่อเเรงกระเเทก การตกจากที่สูง
9 สามาถพับเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ใช้กล่องเเล้ว
10 ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม เพราะสามาารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
11 ง่ายเเก่การเคลื่อนย้ายเเละจัดส่ง

ต้นกำเนินของกระดาษลูกฟูกจุดเริ่มต้นของกระดาษลูกฟูกเกิดขึ้น ในทศวรรศที่ 19 จากกลุ่มของแฟชั่นเสื้อผ้า โดยการนำผ้ามาพับเพื่อเป็นปกคอและปลายแขนของเสื้อ จากการพับผ้าไปมาแล้วรีดทับนั้น จึงเกิดแนวความคิด โดยการใช้เครื่องทำให้เกิดเป็นลอนคลื่นโดยใช้ลูกเหล็กสองลูกที่ทำเป็นลอนประกบกันแล้วหมุน ในปี 1856 Healey และ Allen ชาวอังกฤษได้ค้นพบการนำกระดาษเข้ามาทำเป็นลอน แล้วจึงถูกนำมาใช้ในหมวกทรงสูง ซึ่งทำให้หมวกอยู่ทรงได้ดี จึงใช้กันมากในสังคมอังกฤษในยุคนั้น.
เริ่มต้นของ Packaging
ในปี 1871 กระดาษที่ถูกทำเป็นลอน ได้นำมาประยุกต์ใช้งานในครั้งแรก Albert L.Jones. ชาวอเมริกา ได้จดสิทธิบัตร การนำกระดาษที่ถูกทำเป็นลอนมาห่อหุ้มสินค้า โดยสินค้าที่ถูกห่อหุ้มในครั้งแรกนั้น เป็นขวดแก้ว และชุดตะเกียงน้ำมันก๊าดต่อมาอีก 3 ปี ในปี 1874 ได้มีการจดสิทธิบัตรแนวความคิดที่จะไม่ให้กระดาษ ที่ขึ้นรูปเป็นลอนมีการยืดตัวออกจึงได้นำกระดาษแผ่นเรียบมาประกบติดกันจึงเกิดเป็นกระดาษ 2 ชั้น หลังจากนั้น ได้มีการพัฒนา โดยการคิดค้นเครื่องจักรในการผลิต จาก 1 ชั้น เป็น 2 ชั้น เป็นเครื่องจักรเครื่องแรกของโลก ในปี 1881 และในปี 1895 ได้จดสิทธิบัตรของเครื่อง ผลิตเดินแผ่นกระดาษลูกฟูก และเป็นจุดเริ่มต้นของกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น จึงได้เริ่มทำเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีน้ำหนักเบา และเริ่มถูกนำมาใช้แทนไม้นั่นเอง.